THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CÁC KHU VỰC PHỤC VỤ SỰ KIỆN THÁNG 7/2022

05 - 07 - 2022

Kính gửi Quý Hội viên,

Với mục đích phục vụ cho các sự kiện trong tháng 7/2022, Câu lạc bộ thể thao Celadon điều chỉnh giờ hoạt động theo thời gian cụ thể sau:

CHỈ TỪ 399K - TRẢI NGHIỆM NGAY 1 THÁNG TẬP LUYỆN

Số điện thoại:
028 6252 8999
Facebook:
https://www.facebook.com/CeladonSRC