The Importance of Waste Classification - GET AROUND TO CLASSIFY WASTE AND RECEIVE AWESOME GIFTS INSTANTLY

25 - 02 - 2023

The importance of Waste Classification

 

Waste classification is an important activity in environmental management and the protection of natural resources. Proper waste classification helps us to handle waste more effectively, thereby reducing adverse impacts on the environment and human health. Here are some key aspects of waste classification:

 

  • Environmental protection: Waste classification helps prevent environmental pollution. By separating different types of waste such as organic waste, recyclable waste, hazardous waste, and non-recyclable waste, we can process them appropriately. This helps minimize biological decomposition, conserve water resources, reduce greenhouse gas emissions, and protect natural resources.

 

  • Recycling and reusing: Waste classification facilitates recycling and reusing. When waste is sorted and collected separately, it can be processed into recycled materials or reused to produce new products. This helps conserve resources and energy, reduce the consumption of natural resources, and divert waste from landfills.

 

  • Public health: Waste classification reduces the risk of contamination and protects public health. Improper handling of non-recyclable waste or hazardous waste can be harmful to the environment and humans. By classifying and treating waste separately, we minimize the risk of exposure to toxic substances and safeguard the health of the community.

 

  • Resource conservation: Waste classification helps us identify waste that can be recycled and reused. Recycling and reusing waste contribute to resource conservation, such as wood, metal, water, and energy. Additionally, reducing the amount of waste going to landfills extends their lifespan and reduces the need for new landfill sites.

 

  • Awareness and behavior change: Waste classification is an important educational activity. It raises community awareness about the impact of waste management and encourages behavior change in consumption patterns. Through waste classification, we can gain a clearer understanding of the amount of waste we produce and how our consumption habits can affect the environment.

 

In conclusion, waste classification plays a crucial role in environmental protection, resource conservation, and public health. It enables us to handle waste effectively, recycle and reuse resources, and promote awareness and behavior change within the community.

 

At Celadon Sports and Resort Club, we are conducting a bracelet collection campaign to raise awareness of waste classification among our club members and to collect used bracelets within the club premises. As part of this initiative, we will be giving special gifts to our esteemed members from the collected bracelets.

 

 

[MINIGAME] - GET AROUND TO COLLECT BRACELETS AND RECEIVE AWESOME GIFTS

 

- This activity is part of our educational efforts to promote waste reduction for a green and sustainable environment, as part of the Gamuda Green Plan (2023) campaign.

 

Celadon Sports Club is excited to introduce the program "GET AROUND TO COLLECT BRACELETS AND RECEIVE AWESOME GIFTS."

 

------

 

How to participate:

 

- Members will collect used bracelets that have been discarded around the club premises. For every quantity of paper bracelets collected at Celadon Sports Club, participants will receive corresponding gifts.

 

Participants:

 

All esteemed members currently registered at Celadon Sports And Resort Club.

 

Collection period:

 

- From: 17/02/2023 - 25/02/2023

 

Gift redemption period:

 

- From: 26/02/2023 - 28/02/2023

 

Details of gift redemption are as follows:

 

20 bracelets: 7-day experience voucher for friends/family.

 

30 bracelets: sports cap or water bottle.

 

50 bracelets: Celadon v23 training bag.

 

If there are any unclear details during the mini-game, please feel free to contact our Facebook Page Celadon Sports & Resort Club, and our admins will be happy to assist everyone.

 

 

Các tin tức khác

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

13- 04 - 2022

4 LỢI ÍCH TỪ VIỆC LUYỆN YOGA MÀ BẠN CÓ THỂ BỎ LỠ

28- 04 - 2022

NÊN TẬP GÌ NẾU BẠN ĐANG MẮC “HẬU COVID”

28- 04 - 2022

ZUMBA DANCE, TƯỞNG KHÔNG LỢI MÀ LỢI KHÔNG TƯỞNG

13- 06 - 2022

ESG - KHÁI NIỆM CẦN BIẾT TRONG KỈ NGUYÊN 4.0

30- 06 - 2022

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ESG: TẦM NHÌN VÀ LỢI ÍCH

31- 07 - 2022

SIÊU THỊ 0 ĐỒNG - TẤM ÁO TRAO TAY - YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

11- 08 - 2022

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ ÁP DỤNG ESG TẠI CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CELADON

30- 09 - 2022

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “TƯỞNG KHÔNG DỄ - MÀ DỄ KHÔNG TƯỞNG” !!!

30- 10 - 2022

MỤC TIÊU GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

20- 11 - 2022

Thu Hồi Pin Cũ - Bảo Vệ Môi Trường và Tạo Cơ Hội Bền Vững

30- 05 - 2023

Tầm Quan Trọng của Việc Phân Loại Rác Thải _ SĂN VÒNG TAY TRẢ NGAY QUÀ XỊN

25- 02 - 2023

Tái Chế Rác Thải thành Những Sản Phẩm Trưng Bày_GẤP SAO NHẬN QUÀ

20- 04 - 2023

TẾT, LỄ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG

25- 12 - 2022

Mối liên hệ giữa Văn hóa doanh nghiệp và Bảo vệ môi trường

25- 01 - 2023

Thu gom bao bì, vỏ hộp sữa làm thành tái chế

24- 03 - 2023

Chương Trình Miễn Phí Giữ Xe cho Xe Đạp và Xe Đạp Điện tại Câu Lạc Bộ Thể Thao Celadon

30- 09 - 2023

Câu lạc bộ Thể Thao Celadon Đồng Hành cùng Giải chạy Hồng

23- 10 - 2023

Cùng nhìn lại Không Gian Tập luyện Đẳng Cấp " Quốc Tế" tại CLB TT Celadon

30- 06 - 2023

Veca Đồng hành cùng Câu Lạc Bộ Thể Thao Celadon

30- 07 - 2023

Câu lạc bộ Thể Thao Celadon Đồng Hành Cùng Reshare

30- 08 - 2023

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CELADON SỐ 02 ĐƯỜNG D2, KĐT CELADON CITY, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH HOTLINE: (028) 6252 8999

Số điện thoại:
028 6252 8999
Facebook:
https://www.facebook.com/CeladonSRC