Recycling Waste into Creative Products. MINIGAME "FOLD A STAR, RECEIVE GIFTS"

20 - 04 - 2023

Recycling Waste into Creative Products. MINIGAME "FOLD A STAR, RECEIVE GIFTS"

 

Recycling waste not only helps reduce environmental pollution but also opens up creative opportunities to transform used materials into unique display products. Recycling waste into display products is not only a way to reuse resources but also showcases creativity and contributes to beautifying our environment. Below are some ideas and examples of how waste can be recycled into display products.

 

Artwork and Paintings: Materials such as paper, cardboard, old fabric, plastic, etc., can be recycled to create artworks and paintings for display. For example, old pieces of paper can be cut into shapes and assembled to create paintings or unique 3D artworks. Old plastic items can be transformed into modern and stylish art pieces. These artworks not only beautify spaces but also emphasize the significance of recycling and environmental protection.

 

Footwear using recycled materials

 

Interior Decor: With creativity, many materials from waste can be transformed into interesting interior decor products. For instance, old glass bottles can be used as decorative lamps, lamp bases, or vases. Old plastic items can be crafted into chairs, tables, or ceiling lights. Recycled wood planks can be used to make bookshelves, stands, or desks. By recycling waste into interior decor products, we not only create aesthetically pleasing living spaces but also help conserve resources and reduce waste.

Products made from recycled materials

 

Commercial Product Displays: Recycling waste can also be applied in commercial product displays. For example, a store can use recycled materials such as old wooden pallets to create display racks and shelves. Products can be placed in repurposed cardboard boxes that are decorated and redesigned to provide a creative and sustainable shopping experience. By using recycled waste in product displays, we not only help conserve resources but also create a positive brand impression and commitment to the environment.

 

Building Materials and Architecture: Another idea is to recycle waste into building materials and architecture. For instance, recycled wood can be used to construct houses or create decorative wall panels. Recycled ceramic tiles can be used for pathways or flooring. Recycling waste into building materials and architecture not only helps reduce waste but also creates a sustainable and unique living and working space.

 

 

Recycling waste into display products is not only a way to reuse resources and reduce environmental pollution but also a manifestation of creativity and commitment to the environment. Explore the ideas and opportunities of recycling waste to create unique display products and beautify the environment around us.

 

 

To participate in the program for April with the theme of protecting a green, clean, and beautiful environment, Recycling Waste into Creative Products.

 

 

Celadon Sports and Resort Club is organizing a small activity called "FOLD A STAR, RECEIVE GIFTS" for everyone to participate and receive gifts!

 

How to participate:

 

  • Step 1: Collect bracelets at Celadon Sports and Resort Club.
  • Step 2: Fold the bracelets into a star shape.
  • Step 3: Like and share this post.
  • Step 4: Exchange stars for gifts according to the equivalent star points.

50 stars - 30 grams: 1 Celadon shaker bottle. 100 stars - 90 grams: 1 Celadon shaker bottle + 1 Celadon notebook. 150 stars - 150 grams: 1 Celadon sports bag.

 

Activity duration: April 15th - May 25th, 2023.

 

Reward redemption period: May 25th - 30th, 2023. Please submit the total number of stars you folded within this timeframe to the club! (Note: The sports club only accepts bracelets that have been folded into a star shape).

 

Wishing everyone a fun and meaningful participation in the activity!

 

Protect the Environment - Protect ourselves!

 

Các tin tức khác

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

13- 04 - 2022

4 LỢI ÍCH TỪ VIỆC LUYỆN YOGA MÀ BẠN CÓ THỂ BỎ LỠ

28- 04 - 2022

NÊN TẬP GÌ NẾU BẠN ĐANG MẮC “HẬU COVID”

28- 04 - 2022

ZUMBA DANCE, TƯỞNG KHÔNG LỢI MÀ LỢI KHÔNG TƯỞNG

13- 06 - 2022

ESG - KHÁI NIỆM CẦN BIẾT TRONG KỈ NGUYÊN 4.0

30- 06 - 2022

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ESG: TẦM NHÌN VÀ LỢI ÍCH

31- 07 - 2022

SIÊU THỊ 0 ĐỒNG - TẤM ÁO TRAO TAY - YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

11- 08 - 2022

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ ÁP DỤNG ESG TẠI CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CELADON

30- 09 - 2022

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “TƯỞNG KHÔNG DỄ - MÀ DỄ KHÔNG TƯỞNG” !!!

30- 10 - 2022

MỤC TIÊU GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

20- 11 - 2022

Thu Hồi Pin Cũ - Bảo Vệ Môi Trường và Tạo Cơ Hội Bền Vững

30- 05 - 2023

Tầm Quan Trọng của Việc Phân Loại Rác Thải _ SĂN VÒNG TAY TRẢ NGAY QUÀ XỊN

25- 02 - 2023

Tái Chế Rác Thải thành Những Sản Phẩm Trưng Bày_GẤP SAO NHẬN QUÀ

20- 04 - 2023

TẾT, LỄ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG

25- 12 - 2022

Mối liên hệ giữa Văn hóa doanh nghiệp và Bảo vệ môi trường

25- 01 - 2023

Thu gom bao bì, vỏ hộp sữa làm thành tái chế

24- 03 - 2023

Chương Trình Miễn Phí Giữ Xe cho Xe Đạp và Xe Đạp Điện tại Câu Lạc Bộ Thể Thao Celadon

30- 09 - 2023

Câu lạc bộ Thể Thao Celadon Đồng Hành cùng Giải chạy Hồng

23- 10 - 2023

Cùng nhìn lại Không Gian Tập luyện Đẳng Cấp " Quốc Tế" tại CLB TT Celadon

30- 06 - 2023

Veca Đồng hành cùng Câu Lạc Bộ Thể Thao Celadon

30- 07 - 2023

Câu lạc bộ Thể Thao Celadon Đồng Hành Cùng Reshare

30- 08 - 2023

CHỈ TỪ 399K - TRẢI NGHIỆM NGAY 1 THÁNG TẬP LUYỆN

Số điện thoại:
028 6252 8999
Facebook:
https://www.facebook.com/CeladonSRC