DỊCH VỤ

GÓI CÁ NHÂN
GÓI CÁ NHÂN
GÓI DOANH NGHIỆP
GÓI DOANH NGHIỆP
LỚP THỂ THAO
LỚP THỂ THAO
CHO THUÊ MẶT BẰNG
CHO THUÊ MẶT BẰNG
CELADON SPORTS & <br> RESORT CLUB
TEL: (028) 6252 9999 FAX: (028) 6267 3906